Menu Close

Xanax

Xanax Tablet
பயன்பாடுகள் பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:
• மனக்கவலை கோளாறுகள்
• பீதி கோளாறுகள்
• கவலை
• மன அழுத்தம்
• கிளர்ச்சி

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *