Menu Close

Viagra

Viagra Tablet
(வியக்ரா) பயன்பாடுகள்
Viagra Tablet (வியக்ரா)பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:
• ஆண்குறி விறைப்புத்தன்மை
• உயர் இரத்த அழுத்தம்
• ஆண்குறி விறைப்புக்கு
• உயர் ரத்த அழுத்தம்
• கடுமையான உயர் ரத்த அழுத்தம்

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *