Menu Close

Parlodel

Parlodel Tablet (பாரிலொடேல்) பயன்பாடுகள்
Parlodel Tablet (பாரிலொடேல்)பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:
• கருவுறாமை
• அல்லது galactorrhea இல்லாமல் மாதவிலக்கின்மையாகவும்
• இனப்பெருக்க இயக்கக்குறை
• அக்ரோமேகாளி
• பார்கின்சன் நோய்

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *