Menu Close

Methergin

Methergin Tablet
(மெதேர்கின்) பயன்பாடுகள்
Methergin Tablet (மெதேர்கின்)பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:
• தடுப்பு மற்றும் பேற்றுப்பின் இரத்த
ஒழுக்கு கட்டுப்பாட்டை

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *