Menu Close

Augmentin 625

Augmentin 625 Duo Tablet
பயன்பாடுகள்
பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:
.பாக்டீரியா தொற்று
.தோல் மற்றும் தோல் அமைப்பு தொற்று
.சிறுநீர்க் குழாய் தொற்று
.கீழ் சுவாசக்குழாயில் ஏற்படும்
நோய்த்தொற்றுகள்

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *